top of page

Aktiviteter

Koranen og bønn perler
Quran resitasjon. 

Hver dag etter tidebønnen, Magrib (solnedgansbønn), resiteres en liten del koranen i felleskap for å holde det man kan utenat i vedlike.

Gutt skriving på en Blackboard
Helge skole

Helge skolen er et tilbud moskeen tilbyr barn og ungdom mellom 6 til 16 år. Her lærer elevene det arabiske alfabetet og mye mer i tillegg til ulike turer og annen Aktiviteter. I skolene lærer man grunnleggende arabisk, arabiske alfabetet og koranen. For mer informasjon.......

Islamic Book
Teologiske forelesninger

Moskeen holder også ulike teologiske forelesninger i ulike emner, både på arabisk, Berbisk og norsk språk.

Koranen
Undervisning for kvinner 

Muslim Man Praying
Ungdom - Studiesirkler

Muslim%20Girl%20Studying_edited.jpg
Ung Attaouba- Ungdomgruppe
bottom of page