top of page

Om oss

Moskeen Attaouba er Gudshus, der fokuset er å tilbe, ære og opphøye Gud alene gjennom å søke Hans behag med tilbedelse og tidebønn slik det foreskrevet i Koranen.
Trossamfunnet er åpen for muslimer og ikke muslimer til å bli kjent med oss. Det er et trossamfunn for folk i alle aldre. Det er et sted for å reflektere og tilbe Gud i stillhet og lære noe nytt om Islam. Det er samlingsted for muslimer uavhengig av etnisk eller kulturell tilhørighet. 

Trossamfunnet drives i dag hovedsakelig av frivillige kvinner og menn som dedikerer sin tid og krefter til drift og mangfold av aktiviteter.

DSC_0036.JPG

Formål

Marokkansk trossamfunn har som hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser i religiøse og kulturelle spørsmål.
Det skal vare et arena hvor medlemmene kan utøve sin religion og et forum hvor de kan diskutere og få veiledning i det åndelige spørsmål.

I tillegg tar trossamfunnet sikte på å... 

 

  1. Tilby medlemskap til de som har islam som sin religion

  2. Ivareta menighetens medlemmers kulturelle og religiøse interesser

  3. Bidra til at medlemmene er best mulig informert om norske forhold og dermed lette deres integrering

  4. Opprette diskusjonsgrupper på tvers av generasjoner blant medlemmene for å redusere kløftene seg i mellom.

  5. Gi opplæring og undervisning i arabisk språk og forståelse av islam.

  6. Skape tiltak som støtter under barnas identitet og selvtillit slik at de blir gode borgere i det norske samfunnet.

  7. Være et samlingssted ved forskjellige seremonielle anledninger og høytider. 

bottom of page