top of page
Gutt skriving på en Blackboard

Skole

Attaouba skole er en skole for barn mellom 6 til 16 år på lørdager og søndager som tilbyr blant annet Arabisk undervisning, Quran og religions undervisning.


Skolen har fokus på islamsk etikk og oppførsel og målet er at elevene skal ha de grunnleggende, nødvendige kunnskap om sin religion samt ivareta religiøs og nasjonal identitet (norsk og marokkansk) slik at de kan leve i et flerkulturelt samfunn som positive borgere.
I tillegg arrangerer vi flere aktiviteter for elevene i løpet av undervisnings periode.
For å kunne gå på skolen må en av foreldrene være medlem i Masjid Attaouba

bottom of page