top of page

Bli Medlem

Marokkansk trossamfunn - Masjid Attaouba er kulturbærer og kulturspreder, samtidig fungerer som kjernen i et samlet og sosialt lokal fellesskap for muslimer i Oslo. De fem tidebønnene (salat) som utføres i fellesskap, er et fundament for moskeens virksomhet og det er også en av de fem søylene i Islam. Dette i tillegg til feiring av de islamske høytider, informasjonsarbeid, koranundervisning for barn og være den lokale dialogpartner.

Er du allerede medlem et annet sted og ønsker å bli medlem i Marokkansk trossamfunn-Masjid Attaouba, må du melde deg ut derfra!  Er du usikker på hvor du er medlem, kontakt Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) på telefon +47- 75 00 75 00 for informasjon.

Bli medlem.

bottom of page